งานคนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 5

Picture1

 

วัน - เวลาในการจัดงาน

วันที่ ๔ – ๗ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ณ กันตนา มูฟวี่ ทาวน์
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม