ไก่ดำสายพันธุ์ ภูพาน 2

news05

 

    หลังจากที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร  ประสบความสำเร็จในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาไก่ดำภูพาน 1  และได้มีการศึกษาพัฒนาไก่สายพันธุ์นี้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถเพาะพันธุ์ไก่ ดำภูพานสายพันธุ์ใหม่ คือ ไก่ดำภูพาน 2 ที่มีขนสีขาวบริสุทธิ์ แต่ยังคงความเป็นไก่ดำ คือ มีหนังดำ เล็บดำ เนื้อเทาดำ และกระดูกก็สีเทาดำเช่นเดียวกับไก่ดำภูพาน 1 ทุกประการ และมีการต่อยอดให้เกษตรรับสายพันธ์ไก่ดำภูพานไปเพราะขยายพันธ์เพื่อสร้าง อาชีพ สร้างรายได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงปัจจุบันมีเกษตรกรนำไก่สายพันธ์ 1 และ 2 ไปเลี้ยงจำนวนมาก เนื่องจากไก่ดำ มีลักษณะพิเศษคือ เลี้ยงง่าย มีภูมิต้านทานโรคสูง โตเร็ว เมื่อเปรียบเทียบจากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 ตัว จะใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 4-5 เดือน ขายได้ตัวละ 60-70 บาท แต่หากเลี้ยงไก่ดำภูพาน ใช้เวลาเท่าๆ กัน ไก่น้ำหนักตัวที่ 3-5 ขีดจะขายเป็นชุด 1 ชุดมี 4 ตัว เฉลี่ยตัวละ 250 บาท เป็นรายได้และมีกำไรมากกว่าการเลี้ยงไก่สายพันธุ์พื้นเมืองถึง 3-4 เท่าตัว ชาวจีนโบราณถือว่าไก่ดำเป็นอาหารชั้นฮ่องเต้ ในตำรายาจีนบางฉบับระบุว่า สามารถใช้ประโยชน์จากไก่ดำได้ทุกส่วน เช่น กระดูกนำไปบดละเอียดผสมน้ำผึ้ง กินแก้โรคไต  ปัจจุบันนอกจากจะมีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ ดำภูพาน 2 ซึ่งมีลักษณะเด่นตรงที่มีขนสีขาวบริสุทธิ์ สวยงาม เพื่อเน้นตลาดไก่สวยงาม นอกเหนือจากการผลิตเพื่อบริโภคเนื้อ สำหรับ ไก่ดำภูพาน 2 ถือเป็นไก่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ นอกเหนือจากจะมีคุณลักษณะตามตำรายาจีนแล้วยังสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรนำเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นไก่สวยงามได้ จากลักษณะขนสีขาว เสียงขันที่ทรงพลัง ทั้งมีภูมิต้านทานโรคสูง จึงเป็นที่นิยมของตลาดไก่สวยงามจากทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอนำสายพันธ์ไก่ดำภูพาน 2 ได้ที่ โทร.087 7711341